info@
janahejdova.cz
(+420) 608 725 758

CZECH DESIGN WEEK 2017

Kolekce svítidel CORI a mís GYPSI

C O R I

Kolekce svítidel C O R I  vznikla ve spolupráci s předním českým zpracovatelem CORIANu. CORIAN je vysoce odolný a trvanlivý materiál s čtyřicetiletou historií, s garancí stálobarevnosti a téměř neomezenou tvárností. Je složen ze 70 % z drti přírodního plniva – kamenného prášku Bauxitu a 30 % polyakrylátu. Vyrábí se v několika tloušťkách, v obrovském množství barev a vzorů.  Pro kolekci našich svítidel jsme použili tloušťku 4 a 6 mm bílého světlo-propustného CORIANu. Materiál je v daném tvaru nařezán z desek a následně pod tlakem lisován na předem vyrobenou dřevěnou formu. Svítidla jsou vysoká přes 80 cm, jsou celá z CORIANu, kompletně vyrobená v jedné dílně v ČR, včetně podstavce, na kterém je připevněna objímka s úspornou LED retro – žárovkou.

Kolekce šesti svítidel obsahuje tři varianty lisované na jednu dřevěnou formu, tvarově vycházející z minulé designové řady svítidel ELLVES.

Dosahujeme trojího světelného efektu – částečné propustnosti skrze materiál, vnitřního odrazu a poloviční propustnosti díky překryvu.

 

G Y P S I

 

Soubor mís  G Y P S I   vznikl jako vedlejší produkt při vývoji sádrových svítidel s českým výrobcem. Záměrem bylo vyrobit kolekci svítidel ze sádry, ve dvou variantách – z lité sádry a z probarvené hustší sádrové hmoty vtlačované do forem na bázi staré řemeslné techniky STUCCO – LUSTRO. Tato stará klasická technika pochází původně z antiky a byla zdokonalena v Itálii v renesanci a baroku. Celý proces trvá asi dva týdny, po vyjmutí z forem se povrch mnohokrát brousí, leští a následně se po vyschnutí napouští lněným olejem a včelím voskem.

Pracuji s moderním přístupem na principu této staré techniky, používám pouze zcela nezávadné materiály.

Menší svítidla a mísy mají průměr 35 cm a hloubku cca 10 cm .

Větší svítidla mají průměr cca 53 cm. Mísy jsou zamýšleny také jako svícny.

S výrobcem svítidel CORI,  jenž se zabývá také chovem včel, jsme pro tyto mísy navrhli a vyrobili kolekci svíček ve tvaru klasických a retro žárovek.

Údržba :

Mísy a svítidla je možné čistit otřením vlhkým hadříkem, nebo krátkým opláchnutím čistou vodou a nechat uschnout. V případě porušení lesku se dají opakovaně napustit včelím voskem a vyleštit. Mísy jsou především dekorativní, neměla by v nich stát voda ani olej, materiál je nasákavý.

Není určeno k mytí v myčce.

Jedná se o velmi křehký materiál, proto je potřeba opatrnosti při manipulaci, podobně jako u skla.

C O R I

C O R I lights series was developed in cooperation with the renowned Czech processor of CORIAN. CORIAN is a heavy duty and durable material with forty years of history; it features guaranteed colour stability and almost unlimited workability. It consists of 70 % of crushed natural filler – Bauxite stone powder and 30% of polyacrylate. It is produced in several thicknesses and an enormous variety of colours and patterns. For our collection of lights, we used white translucent CORIAN 4 and 6 mm thick. The solid material is always cut from panels and then pressure-pressed onto a prefabricated wooden mould. Lamps are over 80cm high, entirely made from CORIAN, wholly manufactured in one shop in the Czech Republic including the base to which is attached a collar with a retro LED – a bulb.

A collection of six lights provides three alternatives pressed in one wooden mould; the shape of their form is based on the previous ELLVES design series.

We achieve three light effects – partial translucence through the material, internal reflection, and half permeability due to overlapping.

  

G Y P S I

 

The collection of G Y P S I bowls was created a Czech producer as a by-product during the development of gypsum lamps. The plan was to produce a collection of lights from gypsum in two alternatives — from cast gypsum and from a denser gypsum paste pushed in moulds using the old STUCCO LUSTRO  (Venetian plaster) craft technique. This old technique is initially a classical one, and it was refined in Italy in the Renaissance and the Baroque. The entire process takes approximately two weeks. After a product is retrieved from a form, it is many times brushed and polished; after drying it is penetrated by linen oil and bee wax.

I work with a modern approach to this technique using perfectly innocuous materials.

Smaller lamps and bowls are 35 cm in diameter and approximately 10 cm deep.

Bigger lamps are around 53 mm in diameter. Bowls are also intended as candleholders.

Together with the producer of CORI lights who is also a beekeeper, we designed and produced a collection of classic-shaped candles and retro-bulbs for these bowls.

Maintenance:

bowls and lamps can be cleaned with a wet cloth or shortly washed with clean water and let dry. If the glossy surface is harmed, it can be re-penetrated with bee wax and polished. Bowls are preferably intended for decorative purposes; they should not contain water or oil – the material is liquid absorbing.

Products are not specified for dishwashers.

The material is exceptionally fragile thus it must be handled with special care the same as glass.

ohlasy:

KULTURIO

Přejít k navigační liště