info@
janahejdova.cz
(+420) 608 725 758

G Y P S I 2017

soubor mís a svítidel vyráběných ze sádrové hmoty na bázi STUCCO LUSTRO

Soubor mís  G Y P S I   vznikl jako vedlejší produkt při vývoji sádrových svítidel s českým výrobcem. Záměrem bylo vyrobit kolekci svítidel ze sádry, ve dvou variantách – z lité sádry a z probarvené hustší sádrové hmoty vtlačované do forem na bázi staré řemeslné techniky STUCCO – LUSTRO. Tato stará klasická technika pochází původně z antiky a byla zdokonalena v Itálii v renesanci a baroku.

Celý proces trvá asi dva týdny, po vyjmutí z forem se povrch mnohokrát brousí, leští a následně se po vyschnutí napouští lněným olejem a včelím voskem.

Pracuji s moderním přístupem na principu této staré techniky, používám pouze zcela nezávadné materiály.

Menší svítidla a mísy mají průměr 35 cm a hloubku cca 10 cm .

Větší svítidla mají průměr cca 53 cm. Mísy jsou zamýšleny také jako svícny.

S výrobcem svítidel CORI,  jenž se zabývá také chovem včel, jsme pro tyto mísy navrhli a vyrobili kolekci svíček ve tvaru klasických a retro žárovek.

The collection of G Y P S I bowls was created a Czech producer as a by-product during the development of gypsum lamps. The plan was to produce a collection of lights from gypsum in two alternatives — from cast gypsum and from a denser gypsum paste pushed in moulds using the old STUCCO LUSTRO  (Venetian plaster) craft technique. This old technique is initially a classical one, and it was refined in Italy in the Renaissance and the Baroque. The entire process takes approximately two weeks. After a product is retrieved from a form, it is many times brushed and polished; after drying it is penetrated by linen oil and bee wax.

I work with a modern approach to this technique using perfectly innocuous materials.

Smaller lamps and bowls are 35 cm in diameter and approximately 10 cm deep.

Bigger lamps are around 53 mm in diameter. Bowls are also intended as candleholders.

Together with the producer of CORI lights who is also a beekeeper, we designed and produced a collection of classic-shaped candles and retro-bulbs for these bowls.

Přejít k navigační liště