PRAGUE DESIGN WEEK 2016

Kolekce svítidel ELLVES

HONZA ŘEHÁK    “ JAK VYFOUKNOUT ELLVES“   2016

Kolekce originálních asymetrických autorských svítidel

z českého skla vzešla ze spolupráce zkušených

výrobců svítidel z firmy HORMEN a designérky Jany

Hejdové. Ve svítidlech se snoubí precizní řemeslná

výroba s jednoduchým efektním designem.

Kolekce stojacích, závěsných a přisazených stropních

svítidel zahrnuje tři různé varianty skleněných těl.

Odlišují se velikostí a dekorem skla. Kovová montura

se zdrojem se pak vyrábí ve dvou barevných

variantách. Zcela specifická varianta pak vznikla

vyfouknutím hutního skla dovnitř předem vyrobeného

drátěného korpusu.

Světlo je směřované moderní LED technologií do

hrany těl lamp a nechává promlouvat dekory vnitřní

struktury ručně foukaného hutního skla. Rozptýlené

světlo vnáší do prostoru jemnou a snovou atmosféru

mlhavého lesa.

Svítidlo je vhodné jako doplňkový nebo dekorativní

světelný prvek do obytných místností, taktéž do

reprezentačních prostor, foyer, salonků, hotelů

či restaurací, ale i do venkovních prostor a zahrad.

Je na Vás, jak bude svítidlo vypadat – kombinací

různých variant skla, podstavy i barvy světla si vytvoříte

svůj vlastní šperk.

Autorské fotografie: Filip Šlapal

sklo bylo vyfouknuto ve sklárnách AJETO

A collection of original asymmetric lights made of

Czech glass are the result of collaboration between

experienced HORMEN lighting producers and

designer Jana Hejdová. These lights combine precise

craft production and simple efficient design.

This collection of floor lamps and suspended and

surface-mounted luminaires include three different

variants of glass shape. They also come in different

types of size and glass decoration. Sheet bases with

power sources are available in two colour variations.

We also stock a very specific variant by blowing free

blown glass into a prefabricated wire corpus.

Using modern LED technology, light is directed

towards the edges of the lamp and highlights the

decoration of the inner structures of the hand-blown

glass. The scattered light evokes the delicate and

dreamy atmosphere of a misty forest into the space.

The light is suitable as a complementary or decorative

element for living rooms, reception areas, foyers,

lobbies, hotels, restaurants as well as for outdoor

spaces and gardens.

The look of the luminaire is up to you – pick the right

combination of glass, base and light colour and create

a your own lighting gem.

Author of photos: Filip Šlapal

made in glassworks AJETO