řešení parkánu hradeb v Jihlavě

soutěž 2007 / atelier SAEM / spoluráce