Jana Hejdová

  ING. ARCH. JANA HEJDOVÁ · OBRAČAJOVÁ · 1973

  1 9 9 1 – 1 9 9 8         studium FA ČVUT Praha  / diplomní projekt –  Prof.Ing.arch. Ladislav Lábus / Akad.arch. David Vávra /

  1 9 9 4 – 1 9 9 8         studium DAMU / FAMU – filmová / tv. scénografie / Akad. arch. Zbyněk Hloch /

  1 9 9 4                      J.A.R / studna / klip / Niké Papadopulos

  1 9 9 5                      Loupež / Slobodanka Radun

  1 9 9 6                      objekty v krajině / plenér

  počítačová grafika / výstava galerie Holar Praha / kolektiv autorů /

  1 9 9 6                      Akáty bílé / Bohdan Sláma

  1 9 9 8                      Rychlé pohyby očí / Radim Špaček

Author Info