Soutěž / návrh úprav Václavského náměstí v Praze

3.cena - atelier MCA - spolupráce